Prawo weterynaryjne

Weterynaria – podstawowe przepisy

prawo weterynaryjne Lekarz weterynarii, który potocznie nazywany jest weterynarzem to osoba dysponująca uprawnieniami weterynaryjnymi, jest przedstawicielem nauk lekarskich, które koncentrują się na zwierzętach. Usługi lekarzy weterynarii są obecnie chętnie wybierane – coraz większy nacisk kładziemy na zdrowie naszych zwierząt.

Pośród zadań lekarza weterynarii znajdują się między innymi badanie stanu zdrowia zwierząt, wykonywanie badań diagnostycznych, rozpoznawanie i leczenie chorób zwierząt, ich pielęgnacja, także udzielanie porad i konsultacji oraz wypisywanie recept lekarskich. W lecznicach można także zakupić produkty weterynaryjne i pożywienie dla zwierząt.

Jak zostać weterynarzem?

W Polsce zawód lekarza weterynarii podlega przepisom Ustawy o zawodzie lekarza weterynarii. Aby zostać weterynarzem, należy ukończyć 5,5-letnie studia na jednym z wydziałów medycyny weterynaryjnej działających w Polsce, a następnie uzyskać uprawnienia weterynaryjne do wykonywania zawodu. Są one nadawane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną. Dopiero po uzyskaniu stosownego prawa do wykonywania zawodu weterynarz może zdecydować się na otwarcie lecznicy lub zatrudnienie się w jednej z już istniejących.

Otwarcie przychodni weterynaryjnej

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie usług weterynaryjnych na mapie Polski stale pojawiają się nowe lecznice. Do otwarcia lecznicy lekarz weterynarii musi spełnić określone wymogi, które wymienia Ustawa z 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 27 stycznia 2004 r.) i poszczególne rozporządzenia.

Przepisy wyznaczają kilka różnych typów zakładów leczniczych dla zwierząt, które różnią się pomiędzy sobą infrastrukturalnymi wymogami ustawowymi. W kolejności od najmniej do najbardziej rozbudowanego typu zakładu leczniczego są to:

  • gabinet weterynaryjny
  • przychodnia weterynaryjna
  • lecznica weterynaryjna
  • klinika weterynaryjna

W celu otwarcia lecznicy weterynaryjnej potrzebne jest zyskanie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt. Należy zadbać o odpowiednie zaplecze, aby zakład leczniczy był odpowiednio wyposażony i zgodny z przepisami BHP, PPOŻ, Sanepidu.